॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Gadhada I-20: An Ignorant Person; Seeing One’s Own Self

Nirupan

Anything Can Be Accomplished If One Tries

Pramukh Swami Maharaj arrived in Sarangpur on July 14. In the afternoon, Swamishri spoke on Vachanamrut Gadhada I-20:

“One’s form is brahma means Satpurush [is one’s form]. The talk here is about seeing that form. Otherwise, there is only darkness in one’s own form. Even if one’s form is dirty, everything is washed away with clean water. Similarly, as one sees the Satpurush, one becomes enlightened. Even if one sees bones and flesh, that [Satpurush] is what one needs to see. Everything is in him. If one has imbibed satsang, meaning that if one has recognized the Satpurush, then seeing his own form is in his own hands. One should desire to see their form - so one should follow his commands. If one does nothing believing that they cannot do anything themselves, then he certainly cannot do anything. In Shrijipura, the land grew wild plants. However, it was ploughed and improved, so now there is good crop growing. We should not look at ourselves but look at who we have attained. They decided to go to the moon so they achieved that goal. Therefore, if one tries, then it can be achieved.”

[Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4/423]

મંડી પડે તો બધું થાય

સારંગપુર પધારેલા પ્રમુખસ્વામી મહારાજે અત્રે તા. ૧૪/૭ની બપોરે વચનામૃત ગઢડા પ્રથમ ૨૦ના આધારે જ્ઞાનામૃત પીરસતાં કહ્યું:

“પોતાનું સ્વરૂપ જે બ્રહ્મ એટલે સત્પુરુષ. તે સ્વરૂપને જોવાની અહીં વાત છે. બાકી પોતાના સ્વરૂપમાં તો અંધારું છે. પોતાનું સ્વરૂપ મેલું-ઘેલું હોય, પણ જેમ સારું પાણી આવે તો બધું ધોવાઈ જાય, તેમ સત્પુરુષને જોતો જાય તેમ પ્રકાશ થતો જાય. ભલે હાડ-માંસનું શરીર દેખાય, પણ તેમાં જ જોવાનું છે. જે છે તે બધું તેમાં છે. જેને સત્સંગ થયો એટલે કે જેને સત્પુરુષ ઓળખાણા તેને પોતાનું સ્વરૂપ પોતાના હાથમાં જ છે. સ્વરૂપ જોવા આદર કરવો, એટલે તેમની આજ્ઞા પાળવી. ‘મારાથી કંઈ નહીં થાય’ એમ માની બેસી રહે તેનાથી કંઈ કાર્ય ન થાય. શ્રીજીપુરાની જમીન પહેલાં ઝાડીવાળી હતી, પણ ખેડ કરી તો અત્યારે સારો પાક પાકે તેવી થઈ ગઈ. આપણે આપણા સામું નહીં, પણ જે મળ્યા છે તે સામું જોવું. ચંદ્ર ઉપર જવાનું ધાર્યું તો જઈ આવ્યા. માટે મંડી પડે તો બધું થાય. આ તો છતે ધણીએ રાંડી બેઠા.”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૪/૪૨૩]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase