॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Kariyani-10: Checking the Pulse; Austerities

Nirupan

To Tolerate Is Penance

July 6, 1979. Pramukh Swami Maharaj arrived in Atladra on the day of Devshayani Ekadashi. He explained Vachanamrut Kariyani 10:

“When one is thirty and one does not get water for two or four hours and yet one does not complain, that is considered penance. When food is delayed or one does not get food and yet one does not hurry, that is penance. If one does not have a proper place to sleep and one makes do with the arrangements, that is penance. These are all subtle forms of penance. Therefore, one should tolerate.

“When one presses a switch, the fan turns on instantly. Similarly, when one stands near God (to pray), then there should be an explosion (prayer should be answered instantly). However, how much research was done to make the fan? Without accepting the bondage of niyams, God is not pleased. One accepts the bondage of their household, wives, jobs, and society. However, no one accepts the bondage of God. Therefore, one should observe the niyams and worship God.”

[Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4/75]

સહન કરવું તે તપ

તા. ૬-૭-૧૯૭૯. વડોદરાથી માણેજા થઈને અટલાદરા પધારેલા પ્રમુખસ્વામી મહારાજે તા. ૬/૭ના રોજ ઊજવેલા દેવશયની એકાદશીના ઉત્સવમાં વચનામૃત કારિયાણી ૧૦ના આધારે કથામૃતનું પાન કરાવતાં જણાવ્યું કે:

“તરસ લાગી હોય ને બે-ચાર કલાક કદાચ પાણી ન મળે ને ધમપછાડા ન કરીએ તો તે તપ કર્યું કહેવાય. ખાવાનું મોડું થયું હોય અથવા કો’ક દિવસ ન મળ્યું હોય તો તે માટે ઉતાવળા ન થઈ જઈએ તે તપ. સૂવાનું બરાબર ન મળ્યું હોય ને ચલાવી લઈએ તે તપ. આ બધાં સૂક્ષ્મ તપ છે. માટે સહન કરવું તે તપ.

“સ્વીચ દાબીએ ને તરત પંખો થાય છે. તેમ દરેકને એમ છે કે ભગવાન પાસે જઈ જરા ઊભો રહું ને તરત ભડકો થવો જોઈએ. પણ પંખો ફેરવવા કેટલી શોધખોળ કરવી પડી હશે? નિયમનું બંધન સ્વીકાર્યા વગર ભગવાન રાજી ન થાય. ઘરનું, બૈરાંનું, નોકરીનું, સમાજનું બંધન સ્વીકારાય છે, પણ ભગવાનનું બંધન સ્વીકારવું કઠણ પડે છે. માટે નિયમમાં રહી ભગવાન ભજવા.”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૪/૭૫]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase