॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Gadhada III-31: A Method of Meditation Using the Example of a Shadow

Nirupan

June 24, 1977, London. In the morning, Pramukh Swami Maharaj explained the principle of Vachanamrut Gadhada III-31, “There is no difference between the form in Akshardham and the form here.”

Someone asked, “This talk is by Maharaj during his time so it applied to that time. Afterward, Maharaj remained present through the Gunatit Sant and they all appear differently. How should we understand that?”

“Even though the appearance may be different, who looks through those eyes? Who walks through those feet? Who talks through them? Who resided in every part of their body? It does not matter if the form appears different, but it is nothing but Maharaj. For this reason, Maharaj says: ‘There is not an iota of difference.’ So, even though the appearance is different, the entity is the same.” Swamishri clarified succintly.

[Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3/343]

તા. ૧૯૭૭/૬/૨૪, લંડન. સવારે ગઢડા અંત્ય પ્રકરણના ૩૧મા વચનામૃતનો મુદ્દો સમજાવતાં પ્રમુખસ્વામી મહારાજ બોલ્યા કે, “અક્ષરધામના સ્વરૂપમાં ને આ સ્વરૂપમાં રોમમાત્રનો ફેર નથી.”

તે વખતે કો’ક મુમુક્ષુએ પૂછ્યું, “આ તો મહારાજે જે વખતે વાત કરી હતી ત્યારની વાત છે. પણ ત્યારપછી ગુણાતીત સંત દ્વારા મહારાજ પ્રગટ રહ્યા તેમાં તો જુદા જુદા આકાર દેખાય છે, તેનું કેમ સમજવું?”

“આકાર ભલે જુદા દેખાય પણ આંખમાં જોવાવાળું કોણ છે? પગમાં ચાલનારા કોણ છે? બોલનારા કોણ છે? અંગોઅંગમાં કોણ છે? ભલે ને આકાર જુદા જુદા દેખાય પણ તેમાં મહારાજ સિવાય બીજું કશું નથી. એટલા માટે જ મહારાજ કહે છે કે: ‘રોમમાત્રનો ફેર નથી.’ ભલે આકૃતિ જુદી દેખાય પણ તત્ત્વ એક જ છે.” સ્વામીશ્રીએ સચોટ સ્પષ્ટતા કરી આપી.

[બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૩/૩૪૩]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase