॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Loya-3: One with Faith in God Coupled with the Knowledge of His Greatness

Nirupan

Aksharbrahma Shri Gunātitānand Swāmi says, “What can a person with conviction along with the understanding of God’s greatness not do? He will do anything that God or the Sant shows him to do. This talk is worth listening to even if one has to renounce kingdoms. Even abandoning mines of pārasmanis or chintāmanis. Even abandoning wife and children. Even if one has to beg for food or live on air alone. If one lives according to this Vachanāmrut, then Mahārāj will forcefully take him to Akshardhām. We should walk in this path.”

[Aksharāmrutam: 1/36]

અક્ષરબ્રહ્મ શ્રી ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કહે, “મહાત્મ્યે સહિત નિશ્ચયવાળાથી શું ન થાય? જે ભગવાન કે સંત બતાવે તે થાય એવી આ વાતું છે. બાદશાહ્યું પડતી મૂકીને સાંભળ્યા જેવી છે. પારસમણિ ને ચિંતામણિની ખાણો પડતી મૂકીને સાંભળ્યા જેવી છે. બાયડી-છોકરાં રઝળાવીને સાંભળ્યા જેવી છે. માગી ખાઈને, વાયુ ભરખીને સાંભળ્યા જેવી છે! આ ‘વચનામૃત’ પ્રમાણે વર્તતા હોય તેને મહારાજ પોતાના ધામમાં બળાત્કારે લઈ જાય. માટે આપણે એ મારગે ચાલવું.”

[અક્ષરામૃતમ્: ૧/૩૬]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase