॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Gadhada II-18: Nāstiks and Shushka-Vedāntis

Nirupan

September 19, 1977, Toronto. In the morning, Pramukh Swami Maharaj spoke on Vachanamrut Gadhadā II-18 and said, “A major kusang is that which causes our master-servant relationship to lapse. One cannot be redeemed by their karmas; because, knowingly and unknowingly, we sin countless times. Those sins cannot be destroyed by karmas. If we seek the refuge of God, then he can destroy our sins. (Gunatitanand) Swami said in the Vatos: the breeze of a sinner. What is that breeze? Perceiving virtues in a nāstik (a non-believer). To believe (a nāstik) as ‘He is good’ is as good as falling. They cannot have any virtues.”

Master-servant relation is the Swami-sevak relationship, in which the devotee believes he is the servant and God is his master.

[Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3/409]

તા. ૧૯૭૭/૯/૧૯, ટોરોન્ટો. સવારે પણ વચનામૃત ગઢડા મધ્ય ૧૮નું પાન કરાવતાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કહ્યું, “સ્વામી-સેવકભાવ ટળી જાય એ મોટો કુસંગ. કર્મે કરીને ઉદ્ધાર થાય એવો નથી. જાણે-અજાણે અસંખ્ય પાપ થઈ જાય છે. તે કર્મથી દૂર થાય એમ નથી. ભગવાનને શરણે જઈએ તો ભગવાન કર્મ નાશ કરી દે. સ્વામીએ વાતોમાં કહ્યું – પાપીનો વાયરો. વાયરો શું? નાસ્તિકનો ગુણ આવે. ‘સારા છે’ એમ થાય તો પડ્યા સમજો! તેમાં ગુણ હોય જ નહીં.”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૩/૪૦૯]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase