॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Gadhada II-53: Not Being Able to Perceive One’s Own Flaws Is Delusion

Prasang

July 24, 1970. Sārangpur. While reading Vachanāmrut Gadhada II-53, Yogiji Mahārāj said, “Mahārāj held an assembly on an auspicious day of the month of Vaishākh.”

“Bapa, you were born in the same month.”

“No. No. We do not have a birthdate.”

“Bapa, then come to Dhāri for the pratishthā.”

“No. No. Hare! What does this Vachanāmrut say?” Swāmishri instantly became engrossed in the kathā.

[Brahmaswarup Yogiji Mahārāj: 6/402]

તા. ૨૪/૭/૧૯૭૦, સારંગપુર. બપોરે વચનામૃત ગઢડા મધ્ય ૫૩ વંચાવતાં યોગીજી મહારાજ કહે, “વૈશાખ મહિનામાં શુભ દિવસે મહારાજે સભા ભરી છે.”

“બાપા! આપનો જન્મ પણ તે જ મહિનામાં છે.”

“રાખો રાખો. જન્મભોમકા અમારે છે જ નહીં.”

“તો, બાપા! ધારીમાં પ્રતિષ્ઠા કરવા આવજો.”

“રાખો, રાખો. હરે! આ વચનામૃતમાં શું કહે છે?” સ્વામીશ્રી તરત જ કથામાં મગ્ન થઈ ગયા.

[બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ૬/૪૦૨]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase