॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Gadhada I-68: God Forever Resides in the Eight Types of Murtis and in the Sant

Nirupan

December 12, 1977, Nairobi. In the welcome assembly, Pramukh Swami Maharaj explained Vachanamrut Gadhada I-68: “The Sant accomplishes tasks just like God. His powers are like that of God’s powers. Understand that God resides in such a Sant and serve him just as one serves God. We have met one who can make us aksharrup or brahmarup. He is the embodiment of following God’s commands and faith in his form. He is the very manifest form of Shriji Maharaj. If one has divya-bhāv in him, then one can derive divine bliss. If one perceives human traits in him, then they derive [ordinary] bliss. One should believe there is none as fortunate as me. Then the victory bells will ring. We are sitting on an infinite number of liberations, while others are still wandering around. To reach Akshardham by stepping on māyā is equivalent to the victory bells ringing. Having attained the manifest form of Maharaj is a sure sign that we will reach Akshardham.”

[Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3/465]

૧૯૭૭/૧૨/૧૨, નૈરોબી. પ્રમુખસ્વામી મહારાજે આજના દિવસે યોજાયેલી સ્વાગત-સભામાં વચનામૃત ગઢડા પ્રથમ ૬૮ રેલાવતાં તેઓએ કહ્યું કે, “ભગવાન જેવું સંત કામ કરે છે. ભગવાનના જેવું જ સામર્થ્ય. ‘આવા સંતમાં ભગવાન પ્રગટ રહ્યા છે’ એમ સમજી ભગવાનના જેવી સેવા કરવી. આ તો અક્ષરરૂપ-બ્રહ્મરૂપ કરી દે એવા મળ્યા છે. આજ્ઞા, નિયમ, નિષ્ઠા છે એ મહારાજનું સાક્ષાત્ સ્વરૂપ બન્યા છે. એક દિવ્યભાવ હોય તો દિવ્ય સુખ આવે. મનુષ્યભાવ હોય તો પછી એવું જ. ‘આપણા જેવા ભાગ્યશાળી બીજા કોઈ નથી’ એમ સમજીને કરવું, તો ડંકો વાગશે. એને વિષે નાસ્તિકભાવ આવે તો ચકલી નાહી નાંખી. આપણે કોટિ કલ્યાણ લઈને બેઠા છીએ. બીજાને એકના ફાંફાં. માયા ઉપર પગ મૂકી અક્ષરધામમાં પહોંચી જવાના, એ ડંકો વાગી ગયો. આપણને મહારાજ સાક્ષાત્ મળ્યા એમ પહોંચ્યાના પરમાણાં આવી ગયાં છે...”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૩/૪૬૫]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase