॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Gadhada III-7: An Iron Nail

Nirupan

June 24, 1962, Mumbai. During the morning discourse, Yogiji Mahārāj spoke on Vachanāmrut Gadhadā III-7, “The devotees are seated; however there are no sādhus. Shriji Mahārāj reveals his inner principle. The principle is succinct. Only God and the Sant are blissful. Mahārāj did not show wealth or fame as being blissful. One should have total love for that which is blissful, and also maintain ātmabuddhi and loyalty [to God and the Sant]. Even if one were to lose their head, one should not forsake loyalty [of God and the Sant]. On one hand, one is loyal, but behind their back, one finds faults in them. One should keep loyalty and not find faults. Mahārāj demonstrates the essence. There is only one essence of the 262 Vachanāmruts – one should not keep bodily relations dear to oneself. One should do what Dādā Khāchar and other eminent devotees have done. When the time comes, one does not endear one’s bodily relations.

“One can only keep loyalty if one understands the greatness [of God and the Sant]. If greatness is understood, bodily relations will not remain dear. [Shriji Mahārāj] is explaining the true knowledge of Akshardhām - the luminous place. What service does one perform in Akshardhām? To continuously observe the murti of God is one’s service. One thus experiences ever increasing joy!”

[Brahmaswarup Yogiji Mahārāj: 3/363]

તા. ૨૪/૬/૧૯૬૨, મુંબઈ. મંગલ પ્રવચનમાં વચનામૃત ગઢડા અંત્ય ૭ ઉપર સ્વામીશ્રીએ વાત કરી, “હરિભક્તો બેઠા છે. સંતો નથી. અંતરનો સિદ્ધાંત કહે છે. સિદ્ધાંત થોડો હોય. ભગવાન ને સંત વિના કાંઈ સુખદાયી નથી. રૂપિયા ટકા કાંઈ ન બતાવ્યું. જે વસ્તુ સુખદાયી હોય તેમાં સોળ આના પ્રેમ રાખવો જોઈએ. આત્મબુદ્ધિ ને પક્ષ. માથું જાય પણ પક્ષ ન મૂકવો. આમ પક્ષ રાખે ને પાછળથી અભાવ લે. પક્ષ રાખવો પણ અભાવ આવવા દેવો નહીં. મહારાજ દૂધમાં પોરા બતાવે છે. ૨૬૨ વચનામૃતોનો એક જ સાર – દેહના સંબંધી વહાલા રાખવા નહીં. દાદાખાચર... મોટા ભક્તોએ કર્યું તેમ કરવું. ટાણે સંબંધી વહાલા ન રાખે.

“મહિમા એક સમજાય તો પક્ષ રહે. મહિમા સમજાય તો સંબંધી વહાલા રહે નહીં. ચૈતન્યભૂમિકાનું જ્ઞાન સમજાવે છે. ધામમાં સેવા કઈ? મૂર્તિ સામું જોઈ રહેવું તે જ સેવા. ચહ ચહ સુખ લીધા જ કરે!”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ૩/૩૬૩]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase