॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Gadhada I-21: One Possessing Ekāntik Dharma; The Two Forms of Akshar

Nirupan

December 10, 1961. Mumbai. Morning. In a question-answer form, Yogiji Maharaj explained Gadhada I-21, “What was the reason Maharaj contemplated for a long time? Because perhaps his talk may or may not suit well with some.

Ahinsā (nonviolence) means to refrain from hurting any jiva.

“Highest form of ahinsā is to transcend the jiva above māyā.

Brahmacharya is practiced eight ways.

“Higher brahmacharya is identifying one’s self as Gunātit – separate from the three bodies and three states. Words do not disturb him.

Ātma-nishthā means remaining unaffected by duality of happiness and misery.

“Higher ātma-nishthā is unshakeable faith in Gunātit or Akshar.

“What is vairāgya? There are many [minor] gods (i.e. deities), but having affinity to no one except Shriji Maharaj.

“What is higher vairāgya? Passion for no one other than Akshar-Purushottam.”

[Brahmaswarup Yogiji Maharaj: 3/255]

તા. ૧૦/૧૨/૧૯૬૧, મુંબઈ. સવારે વચનામૃત ગઢડા પ્રથમ ૨૧ પ્રશ્નોત્તર સ્વરૂપમાં સમજાવતાં યોગીજી મહારાજ કહે, “ઝાઝી વાર વિચારી રહ્યા તેનું શું કારણ? કે કોઈને વાત સદે કે ન સદે.

“અહિંસા એટલે જીવને દુખવવો નહીં તે.

“પરમ અહિંસા એ જીવને માયા પર કરવો તે.

“બ્રહ્મચર્ય અષ્ટ પ્રકારે.

“વિશેષ બ્રહ્મચર્ય એ ગુણાતીતને પોતાનું સ્વરૂપ માનવું તે. ત્રણ દેહ, ત્રણ અવસ્થાથી પોતાનું સ્વરૂપ આત્મા જુદું માનવું. શબ્દ ન લાગે.

“આત્મનિષ્ઠા એટલે સુખ-દુઃખમાં ન લેવાવું.

“વિશેષ આત્મનિષ્ઠા તે ગુણાતીત – અક્ષરને વિષે અચળ નિષ્ઠા.

“વૈરાગ્ય કેને જાણવો? ભગવાન ઘણા છે, પણ એક ભગવાન સહજાનંદ સ્વામી સિવાય બીજે અરુચિ.

“વિશેષ વૈરાગ્ય શું? અક્ષરપુરુષોત્તમ સિવાય બીજે રાગ નહીં, તે વિશેષ વૈરાગ્ય.”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ૩/૨૫૫]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase