॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Gadhada II-51: The Characteristics of One Who Behaves as the Ātmā

Mahima

12 January 1962, Mumbai. During the afternoon discourse, Yogiji Mahārāj said, “Read Vachanāmrut Gadhadā II-51. It is short, but it contains a fundamental principle.”

[Brahmaswarup Yogiji Mahārāj: 3/279]

તા. ૧૨/૧/૧૯૬૨, મુંબઈ. બપોરની કથામાં યોગીજી મહારાજ કહે, “મધ્યનું ૫૧ કાઢો. નાનું છે પણ મુદ્દાનું છે.”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ૩/૨૭૯]

Nirupan

January 12, 1962, Mumbai. During the afternoon discourse, Yogiji Mahārāj said, “Open Vachanāmrut Gadhadā II-51. It is short but very important. Our swabhāvs are a part of rajogun. Keep a peaceful nature. Do not lapse. Do not behave like a child. Behave like Gunātit. Would a rich person’s son think he is poor? He would believe he is rich. Similarly, we are sons of Akshar. We should believe ourselves to be Akshar. Remove our body consciousness.

“We have been born in Akshardhām. All our relatives are gone (from memory). They have been burnt. Only Mahārāj and Swāmi remain. Mumbai and Kolkata have been burnt. As long as the influence of the gunas remains, he is unhappy even after becoming a sādhu.

“The mind harasses one and brings one down. The mind is very bad. It is a thief. To behave as the ātmā means to become aksharrup. Do not do anything besides following Mahārāj’s commands. With the Satpurush’s command, eat three times a day! However, to do as he says is to behave as the ātmā.”

[Brahmaswarup Yogiji Mahārāj: 3/276]

તા. ૧૨/૧/૧૯૬૨, મુંબઈ. બપોરની કથામાં યોગીજી મહારાજ કહે, “મધ્યનું ૫૧ કાઢો. નાનું છે પણ મુદ્દાનું છે. સ્વભાવ પડ્યા તે રજોગુણનો ભાગ છે. શાંત સ્વભાવ રાખવો. આઘુંપાછું નહીં. બાળકપણું નહીં. ગુણાતીત સત્તારૂપ રહેવું. લખપતિનો દીકરો પોતાને ગરીબ માને? ‘લખપતિ’ એમ માને. તેમાં આપણે અક્ષરના દીકરા. ‘અક્ષર’ માનવું. દેહભાવ કાઢવો. અક્ષરધામમાં જન્મ્યા છીએ. સગાં-વહાલાં બધાં ગયાં. સળગી ગયું. મહારાજ ને સ્વામી બે જ છે. મુંબઈ-કલકત્તા સળગી ગયું. જ્યાં સુધી ગુણના સંગ છે તે સાધુ થયા તો પણ દુઃખિયા. મન કનડે, તોડી પાડે. તે મન ખરાબ છે, લૂંટારું છે. આત્મસત્તા એટલે અક્ષરરૂપ. મહારાજની આજ્ઞા વિના કાંઈ ન કરવું. સત્પુરુષની આજ્ઞાએ ત્રણ ટાણાં ખાવને! પણ કહે તેમ કરવું તે આત્મસત્તારૂપ.”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ૩/૨૭૯]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase