॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Gadhada II-15: Keeping Enmity towards One’s Swabhāvs

Nirupan

February 25, 1963, Mumbai. During the afternoon discourses, speaking on Vachanāmrut Gadhadā II-15, Yogiji Mahārāj looked at a sādhu and said, “If someone breaks your eyeglasses and throws them away, one should still look at their virtues. ‘He granted the eyeglasses liberation’ - Look at virtues this way. One should not get mad at them and think of them disparagingly.

“Shāstriji Mahārāj used to say, ‘When I was young and went to school, I had such a strict demeanor that everyone always maintained respect. No one would play cards in my presence...’ Shāstriji Mahārāj stayed in Vartāl, but wherever he went, he made an impression. When he spoke, no one else spoke. He had such a nature from childhood. Such a person never falls from dharma. No one can break his vairāgya. Such a person never falls, nor does he let others fall. He supports them and pulls them out.”

[Brahmaswarup Yogiji Mahārāj: 3/444]

૨૫-૨-૬૩, મુંબઈ. બપોરની કથામાં વચનામૃત ગઢડા મધ્ય ૧૫ ઉપર વાત કરતાં યોગીજી મહારાજે એક સંત સામે જોઈ તેમને કહે, “તમારાં ચશ્માં ભાંગીને, ફોડીને નાખી દે, છતાં ગુણ લેવો. ‘ચશ્માંનું કલ્યાણ કર્યું!’ એમ ગુણ લે. રીસ ન ચડી જવી જોઈએ. અભાવ ન આવે.

“શાસ્ત્રીજી મહારાજ કહેતા, ‘હું નાનો હતો, નિશાળ જતો ત્યારે કોઈ ચૂં ન કરી શકે એવો કડપ. હું જાઉં ત્યાં ગંજીપો કોઈ ન રમે...’ સ્વામી વડતાલમાં રહેતા, પણ સ્વામી જ્યાં જાય ત્યાં છાપ પડે. બોલે ત્યારે બોલાય નહીં. નાનપણથી આવો સ્વભાવ. એ ધર્મમાંથી ન પડે. તેના વૈરાગ્યને કોઈ ભંગ ન કરી શકે. પોતે પડે નહીં ને બીજાને પડવાય ન દે. ટેકો આપી કાઢી લે.”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ૩/૪૪૪]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase