॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Panchala-7: The ‘Māyā’ of a Magician

Nirupan

Everything about God is Sweet

On the Hindu New Year’s day, Pramukh Swami Maharaj spoke after having Panchala 7 read:

“The elements the make us are not found in God. Parikshit questioned God’s divine action of playing rās [with the Gopis]. Shukdevji was a renunciant, a sadhu; so, he should have had doubts in God’s actions. But he did not. The factory to cleanse the mind of filth is the association with the Sant. Just as a mother bathes her child, the Sant cleanses the jiva. One should remain joyful for attaining God. We already understand God’s form in Akshardham is divine; but when he comes in human form, it should be understood as divine just the same. Arjun was not capable of observing God’s Vishwarup. When he was shown, he was miserable because he could not tolerate it (observing the terrifying vast form). If it was not shown, he would be miserable, because the desire to see it still remains. Therefore, only when one gains gnān will one be happy in both cases.

“Everything about God is sweet (pleasant). In Anand, Shastriji Maharaj could not find someone to pay for a ticket worth 6 pence. However, look at the devotees like Motibhai, Ashabhai, and others who perceived him as divine. In his last days, Shastriji Maharaj built a marble mandir. Others who build a house would leave the doors and windows (would not be able to complete it). In Atladra, Shastriji Maharaj cried in front of the devotees regarding the lack of money for Gadhada mandir. R. U. Patel gave money. His crying was also divine.”

Parikshit was a king and had the association of women. However, he perceived human traits in Krishna because he played rās with the Gopis. Shukdevji, however, had renounced the contact of women but he did not question Krishna’s actions.

[Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4/566]

ભગવાનનું બધું મધુર

નૂતન વર્ષની પ્રથમ અમૃતધારારૂપે પ્રમુખસ્વામી મહારાજે પંચાળાનું સાતમું વચનામૃત વાંચીને જણાવ્યું કે:

“આપણાં તત્ત્વો છે તેવાં ભગવાનમાં નથી. ભગવાનની રાસલીલામાં પરીક્ષિતને સંશય થયો. શુકદેવજી ત્યાગી હતા, સાધુ હતા. પહેલાં તો તેમને શંકા થવી જોઈએ, પણ ન થઈ. મનના મેલ સાફ કરવાની ફેક્ટરી સંત-સમાગમ છે. માતા બાળકને શુદ્ધ બનાવે છે તેમ સંત જીવને શુદ્ધ કરે છે. ભગવાન મળ્યા તેનો આંનદ રાખવો. અક્ષરધામમાં તો ભગવાનનું દિવ્ય સ્વરૂપ સમજીએ છીએ, પણ મનુષ્યરૂપ હોય તોય તેવું ને તેવું જ દિવ્ય સમજવું. અર્જુન વિશ્વરૂપ જોવા સમર્થ ન થયા. બતાવે તોય દુઃખ - સહન ન થાય તેથી, અને ન બતાવે તોય દુઃખ - જોવાની ઇચ્છા રહ્યા કરે તેથી. માટે જ્ઞાન થાય તો બેય વાતે સુખ થાય.

“ભગવાનનું બધું મધુર છે. આણંદમાં શાસ્ત્રીજી મહારાજને છ આનાની ટિકિટ ન મળી છતાં તેમને ભગવાનનું દિવ્ય સ્વરૂપ સમજનારા મોતીભાઈ, આશાભાઈ વગેરે કેવા ભક્તો! શાસ્ત્રીજી મહારાજે છેલ્લી અવસ્થાએ આરસનું મંદિર કર્યું! બીજા તો મકાન બાંધે ને બારી-બારણાં રહેવા દે. અટલાદરામાં શાસ્ત્રીજી મહારાજ હરિભક્ત સમક્ષ ગઢડાની આર્થિક સંકડામણ અંગે રડ્યા. તેમાં આર. યુ. પટેલે રૂપિયા લાવી દીધા. તેમનું રડવું પણ દિવ્ય.”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૪/૫૬૬]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase