॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Gadhada I-34: Setting the World in Motion

Nirupan

November 27, 1972. In the early morning, Swamishri discoursed based on Vachanamrut Gadhada I-34: “Everyone should safeguard their dharma-niyams. One should not keep a perverted gaze. Do darshan of each place with the understanding of its greatness. One should not become arrogant having understood the greatness of the manifest (i.e. we should not become egotistic such that we would not be humble in front of others). The devotees of God are on this trip. If we serve them, then our swabhāv will be destroyed. Therefore, one should keep the ultimate goal in mind. When people sell goods worth hundreds of thousands of rupees, they do so based on faith. Similarly, we should also have faith in the Mota-Purush and obey their commands. We will certainly obtain the fruit and our swabhāvs will be destroyed.”

[Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2/175]

સેવા થશે તો સ્વભાવ બદલાશે

૧૯૭૨. તા. ૨૭/૧૧નું પ્રભાતકાળે સ્વામીશ્રીએ ગઢડા પ્રથમ પ્રકરણના ચોત્રીસમા વચનામૃતના આધારે કથારસ રેલાવતાં કહ્યું કે: “સૌએ ધર્મ-નિયમ સાચવવા. ફાટી દૃષ્ટિ ન રાખવી. દરેક સ્થળે મહિમા રાખીને દર્શન કરવાં. પ્રગટના મહિમામાં છકી ન જવું. ભગવાનના ભક્તો આવ્યા છે. તેમની સેવા થશે તો સ્વભાવ બદલાશે. માટે નિશાન ઉપર તાન રાખવું. લોકો લાખો રૂપિયાના વેપાર કરે છે તે વિશ્વાસના જોર ઉપર કરે છે. આપણે પણ ધર્મકાર્યમાં મોટાપુરુષોનો ભરોસો કરવો અને એમની આજ્ઞા માનવી. તો ફળ જરૂર મળે અને સ્વભાવ બદલાઈ જાય.”

[બ્રહ્મસ્વરૂપ પ્રમુખસ્વામી મહારાજ: ભાગ ૨/૧૭૫]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase