॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

Gadhada II-52: What Befits a Renunciant and What Befits a Householder

Prasang

1955. Ānand. Yogiji Mahārāj was explaining Vachanāmrut Gadhada II-52 during kathā. The following words were read: “That which befits a householder is not appropriate for a renunciant, and that which befits a renunciant is not appropriate for a householder.”

One youth said, “Bapa, you ask us to observe the niyams of renunciants such as not touching women and mixing food with water before eating. How should we understand that?”

Swāmishri replied, “As long as you have not married you are considered a renunciant.”

A married youth then said, “Bapa, what about me? I am married and yet you ask me to observe these niyams also.”

Swāmishri became thoughtful and said, “Your jiva is a renunciant. Do you not want to go to Akshardhām? Engage in pravrutti by the command [of the Satpurush] and retire from pravrutti by his command. I want to make you all ekāntik, so I ask you to follow niyams. Am I asking anyone else?”

[Brahmaswarup Yogiji Mahārāj: 1/551]

૧૯૫૫, આણંદ. યોગીજી મહારાજ કથાવાર્તામાં વચનામૃત ગઢડા મધ્ય ૫૨નું નિરૂપણ કરતા હતા. તેમાં વાત આવી: “ત્યાગીને શોભારૂપ છે તે ગૃહસ્થને દૂષણરૂપ છે.” એક યુવક કહે, “બાપા! તમે અમારી પાસે ત્યાગીના નિયમ પળાવો છો. સ્ત્રીને ન અડવું, મેળાવીને પાણી નાખીને જમવું. તેનું શું સમજવું?” સ્વામીશ્રી કહે, “જ્યાં સુધી પરણ્યા ન હોય ત્યાં સુધી ત્યાગી જ કહેવાય.” ત્યારે એક પરિણીત યુવક કહે, “બાપા, મારું શું? મને પણ મેળાવીને જમવાની આપે આજ્ઞા કરી છે.” સ્વામીશ્રી તરત બોલ્યા, “તમારો જીવ ત્યાગી છે! અક્ષરધામમાં નથી જવું? વચને પ્રવૃત્તિ, વચને નિવૃત્તિ. એકાંતિક બનાવવા છે. એટલે નિયમ પાળવાનું કહીએ છીએ. બીજાને ક્યાં કહીએ છીએ?” એમ બોલતાં થોડા ગંભીર થઈ ગયા.

[બ્રહ્મસ્વરૂપ યોગીજી મહારાજ: ૧/૫૫૧]

SELECTION
TYPE * History * Mahima * Nirupan * Prasang * Summary * Akhyan VAKTA * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami * Brahmaswarup Mahant Swami Maharaj * Brahmaswarup Pragji Bhakta * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj * Brahmaswarup Shastriji Maharaj * Brahmaswarup Yogiji Maharaj REFERENCE * Aksharamrutam * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 1 * Aksharbrahma Shri Gunatitanand Swami: Part 2 * Bhagwan Swaminarayan: Part 4 * Bhagwan Swaminarayan: Part 5 * Brahmana Sange * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 6 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 7 * Brahmaswarup Pramukh Swami Maharaj: Part 8 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Shastriji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Shri Pragji Bhakta * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 1 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 2 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 3 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 4 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 5 * Brahmaswarup Yogiji Maharaj: Part 6 * Chalo Chale Ham Akshardham * Divine Memories - Part 1 * Divine Memories - Part 2 * Divine Memories - Part 3 * Jeva Me Nirakhya Re - Part 6 * Parabhakti * Sanjivani * Satsang Saurabh: Part 1 * Swabhavvash Sansar * Swamini Vato * Yogi Gita Marma * Yogi Vani * Yogiji Maharaj’s 101 Tales of Wisdom PLACE YEAR
Go

Type: Keywords Exact phrase