॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

People in the Vachanamrut is an attempt to index all of the characters that appear or are mentioned in the Vachanamrut text. Currently, many people have been cataloged and their biographies are being added slowly. The characters with biographis will appear with a star (★) next to their name.

Moreover, the characters are grouped to make it easier to find the person you are looking for. Also, you can also find the person by Prakaran.

The category of ‘Avatars’ includes the 10 or 24 avatārs of Vishnu that incarnate on the earth, such as Varah, Vaman, Kapildev, Ram, Krishna, etc. The Ishwars category include forms that do not incarnate on the earth. For example, Shiva, Brahmā, Vishnu, Pradyumna, Sankarshan, etc.

Other characters that appear in Hindu scriptures are placed in ‘People in Shastras’ category. There may be some overlap. For example, when Maharaj speaks of ‘Chaturvyuh’, he mentions Pradyumna as an ishwar; however, in another case, he mentions Pradyumna as one of Krishna’s sons.

I hope you find this information helpful.

SELECTION
by GROUP અન્ય પાત્રો અવતારો આચાર્યો ઈશ્વરો પરમહંસો ભગવાન સ્વામિનારાયણ મૂર્તિઓ શાસ્ત્રોમાં આવતાં પાત્રો સત્સંગી ભક્તો by PRAKARAN અમદાવાદ અશ્લાલી કારિયાણી ગઢડા અંત્ય ગઢડા પ્રથમ ગઢડા મધ્ય જેતલપુર પંચાળા ભૂગોળ-ખગોળ લોયા વરતાલ સારંગપુર

Type: Keywords Exact phrase