॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

ચંદ્ર

શાસ્ત્રોમાં આવતાં પાત્રો

બ્રહ્માજીના પુત્ર અત્રિના નેત્રમાંથી ચંદ્રમાનો જન્મ થયો. બ્રહ્માજીએ ચંદ્રમાને બ્રાહ્મણો, ઔષધિઓ અને નક્ષત્રોના અધિપતિ બનાવ્યા. તેમણે ત્રણેય લોક પર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો અને રાજસૂય યજ્ઞ કર્યો. તેના અભિમાનમાં બૃહસ્પતિજીની પત્ની તારાનું હરણ કર્યું. આથી ચંદ્ર અને બૃહસ્પતિ વચ્ચે યુદ્ધ થયું. ચંદ્રના પક્ષે શુક્રાચાર્ય અને અસુરો રહ્યા. બૃહસ્પતિના પક્ષે સમસ્ત દેવગણ અને ભૂતગણો સાથે મહાદેવજી રહ્યા. અંગિરસ ઋષિએ બ્રહ્મા પાસે જઈ યુદ્ધ રોકવા વિનંતી કરી. આથી બ્રહ્માએ ચંદ્રને બોલાવી ધમકાવી તારાને પરત કરવા કહ્યું. ત્યારે ખબર પડી કે તારા તો ગર્ભવતી છે. બૃહસ્પતિના કહેવાથી તારાએ બાળકને ગર્ભથી અલગ કર્યો. ત્યારે બૃહસ્પતિ અને ચંદ્ર બંનેએ તે બાળક માટે દાવો કર્યો. બ્રહ્માજીના પૂછવાથી તારાએ આ બાળક ચંદ્રમાંથી થયું છે એમ કહ્યું. એટલે ચંદ્રમાં તે બાળકને લઈ ગયા. બ્રહ્માએ બાળકનું નામ બુધ રાખ્યું.

[ભાગવત: ૯/૧૪/૨-૧૪]

Chandra

People in Shastras

Chandra was born from the eyes of Atri, one of Brahmā’s sons. Brahmā appointed Chandra to preside over Brahmins, herbal medicines, and the constellations. Chandra conquered the three worlds (swarga, mrutyu, and pātāl) and completed the Rajasuya Yagna. Becoming arrogant of his accomplishments, he abducted Bruhaspati’s wife Tara, leading to a battle between Chandra and Bruhaspati. Shukracharya and the asurs sided with Chandra; and Shivji, his troops, and the devas sided with Bruhaspati. Angiras Rushi went to Brahmā and asked him to stop the feud. Therefore, Brahmā called and scolded Chandra and told him to return Tara. However, they learned that Tara was bearing a child. At Bruhaspati’s advice, Tara removed the child from her womb. Bruhaspati and Chandra both fought to claim the child. Brahmāji asked Tara to reveal the father, so Tara said the child was borne from Chandra. Chandra took the child and Brahmā named him Budh.

[Bhagwat: 9/14/2-14]

આ પાત્ર નિચેના વચનામૃતોમાં આવે છે.

  Gadhada I-23

  Loya-17

  Gadhada II-45

SELECTION
by GROUP Acharyas Avatars Bhagwan Swaminarayan Ishwars Murtis Others Paramhansas People in Shastras Satsangi Bhaktas by PRAKARAN Amdavad Ashlali Bhugol-Khagol Gadhada I Gadhada II Gadhada III Jetalpur Kariyani Loya Panchala Sarangpur Vartal

Type: Keywords Exact phrase