॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

સંકર્ષણ

ઈશ્વરો

સંકર્ષણ એ ચતુર્વ્યૂહમાંના (વાસુદેવ, અનિરુદ્ધ, પ્રદ્યુમ્ન, સંકર્ષણમાંના) એક છે. તે ઈશ્વરકોટિનું ચૈતન્ય તત્ત્વ છે. તે પરબ્રહ્મના અનુપ્રવેશથી સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરે છે. આ સ્વરૂપ પૃથ્વી પર અવતરતું નથી. અનિરુદ્ધ, પ્રદ્યુમ્ન, સંકર્ષણ આ ત્રણેયને શ્રીમદ્‌ભાગવતના અનુસંધાનમાં શ્રીજીમહારાજે સગુણ સ્વરૂપ કહ્યાં છે. વિરાટપુરુષની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને પ્રલયમાં આ ત્રણેય કાર્ય કરે છે, અને વિરાટપુરુષ પણ પ્રલયરૂપ અવસ્થાને વિષે સંકર્ષણની ઉપાસના કરે છે. તે પીતાંબર, વનમાળા, કિરીટ મુકુટ વગેરે શણગારો ધારણ કરે છે. તે ચતુર્ભુજ છે. તેમનાં ચારેય હાથોમાં જમણા નીચેના હાથથી આરંભીને અનુક્રમે અભય હસ્ત, હળ, મુશળ અને શંખ છે.

Sankarshan

Ishwars

Sankarshan is one of the emanations of the chaturvyuha (the four emanations). He is of the ishwar category. He gains his powers when Parabrahma enters and inspires him. This form does not incarnate on the earth. Shriji Maharaj has said that Aniruddha, Pradyumna, and Sankarshan are sagun forms as according to the Shirmad Bhagwat. All three are engaged in the utpatti (creation), sthiti (sustenance), and pralay (destruction) phases of Virat-Purush. During the destruction phase, Virat-Purush engages in the upāsanā of Sankarshan. He is ornate with a Pitambar, Vanmālā, Kirit Mukut, etc. He has four arms. In his four hands, starting with the lower right hand, he holds a abhay hasta (gesture of blessing), hal (plough), mushal (pestle), and shankha (conch shell).

આ પાત્ર નિચેના વચનામૃતોમાં આવે છે.

  Gadhada I-66

  Gadhada I-78

  Loya-7

  Panchala-2

  Gadhada II-31

  Gadhada II-38

  Vartal-2

  Vartal-18

  Bhugol-Khagol-1

SELECTION
by GROUP Acharyas Avatars Bhagwan Swaminarayan Ishwars Murtis Others Paramhansas People in Shastras Satsangi Bhaktas by PRAKARAN Amdavad Ashlali Bhugol-Khagol Gadhada I Gadhada II Gadhada III Jetalpur Kariyani Loya Panchala Sarangpur Vartal

Type: Keywords Exact phrase