॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

મોહિની

શાસ્ત્રોમાં આવતાં પાત્રો

સમુદ્રમંથન વખતે પ્રાપ્ત થયેલા અમૃતનું પાન દેવોને કરાવવા માટે ભગવાને સ્ત્રીનું રૂપ ધારણ કર્યું હતું. તેને મોહિની અવતાર કહેવાય છે. દૈત્યોને મોહિત કરી તેઓની પાસેથી અમૃતનો ઘડો લઈ દેવતાઓને અમૃત પાયું હતું.

Mohini

People in Shastras

When the devas and daitays churned the ocean, they acquired amrut, the juice that gave immortality. However, the devas did not want the amrut to go to the daityas. So God incarnated as the Mohini avatār to seduce the daityas. By seducing them, they forgot about the amrut, and God as the Mohini form gave the amrut to the devas to drink.

આ પાત્ર નિચેના વચનામૃતોમાં આવે છે.

  Gadhada I-23

  Loya-13

SELECTION
by GROUP Acharyas Avatars Bhagwan Swaminarayan Ishwars Murtis Others Paramhansas People in Shastras Satsangi Bhaktas by PRAKARAN Amdavad Ashlali Bhugol-Khagol Gadhada I Gadhada II Gadhada III Jetalpur Kariyani Loya Panchala Sarangpur Vartal

Type: Keywords Exact phrase