॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

શેષ

શાસ્ત્રોમાં આવતાં પાત્રો

શેષ કદ્રૂને પેટે કશ્યપથી જન્મેલા નાગોમાંનો પ્રમુખ નાગ છે. તેને સહસ્રફણા છે. તે પાતાળમાં રહે છે. તેનું એક રૂપ ક્ષીરસાગરમાં હોવાથી વિષ્ણુ ભગવાન પોતે એક કલારૂપ અવતારથી તેના ઉપર સર્વદા શયન કરી રહ્યા છે. તેઓ ઇચ્છિત રૂપ ધારણ કરી શકે છે. તેઓ ફણા ઉપર સમગ્ર પૃથ્વીને ધારી રહ્યા છે.

Shesh

People in Shastras

Sheshji was born to Kashyap and Kadru. He is the presiding cobra among the serpents. He has 1000 hoods and lives in pātāl. In another form, Vishnu Bhagwan rests on him in Kshir-Sāgar (ocean of milk). He can assumed any form he desires. On his hood, he supports the whole earth.

આ પાત્ર નિચેના વચનામૃતોમાં આવે છે.

  Panchala-6

  Gadhada II-53

  Gadhada II-67

  Vartal-18

  Amdavad-7

SELECTION
by GROUP Acharyas Avatars Bhagwan Swaminarayan Ishwars Murtis Others Paramhansas People in Shastras Satsangi Bhaktas by PRAKARAN Amdavad Ashlali Bhugol-Khagol Gadhada I Gadhada II Gadhada III Jetalpur Kariyani Loya Panchala Sarangpur Vartal

Type: Keywords Exact phrase