॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

ભગવાન સ્વામિનારાયણનાં

॥ વચનામૃત ॥

વાસુદેવનારાયણ

મૂર્તિઓ

ગઢડાના એભલખાચર અને સમગ્ર પરિવારને શ્રીજીમહારાજનાં દર્શન બાદ જ અન્નજળ લેવાનો નિયમ હતો. તેથી મહારાજે ગઢડામાં દાદાખાચરના દરબારમાં ઉત્તરાદા બારના ઓરડા કે જે લીમડાની દક્ષિણ દિશામાં આવેલા છે ત્યાં આ. સં. ૧૮૬૨ ફાગણ વદિ ત્રીજના દિવસે વાસુદેવ નારાયણની મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા કરી, અને સર્વને કહ્યું કે જ્યારે અમે અહીં ન હોઈએ ત્યારે આ મૂર્તિનાં દર્શન કરીને પોતપોતાના દૈનિક કાર્યની શરૂઆત કરવી. ત્યારથી આ મંદિર વાસુદેવ નારાયણના મંદિર તરીકે પ્રસિદ્ધ થયું.

[ભગવાન સ્વામિનારાયણ: ભાગ ૨/૧૮૫]

Vāsudevnārāyan

Murtis

Abhel Khāchar and his family (Dādā Khāchar, Jivubā, Ladubā) had a vow not to eat or drink anything until they had the darshan of Shriji Maharaj. This limited Maharaj from traveling to other villages and seeing his devotees. Therefore, on Fagun vad 3 of A. S. 1862 (7 March 1806), Shriji Maharaj installed Vāsudev-Nārāyan in the north-facing rooms (located to the south of the consecrated limdo) of Dādā Khāchar’s darbār. He told them to have the darshan of Vāsudev Nārāyan prior to starting their daily activities when he is not present. Henceforth, the mandir became known as the Vāsudev Nārāyan mandir.

[Bhagwan Swaminarayan: Part 2/185]

આ પાત્ર નિચેના વચનામૃતોમાં આવે છે.

  Gadhada I-13

  Gadhada I-14

  Gadhada I-28

  Gadhada I-30

  Gadhada I-32

  Gadhada I-33

  Gadhada I-35

  Gadhada I-36

  Gadhada I-37

  Gadhada I-39

  Gadhada I-40

  Gadhada I-41

  Gadhada I-42

  Gadhada I-44

  Gadhada I-45

  Gadhada I-46

  Gadhada I-47

  Gadhada I-48

  Gadhada I-49

  Gadhada I-51

  Gadhada I-53

  Gadhada I-54

  Gadhada I-56

  Gadhada I-59

  Gadhada I-61

  Gadhada I-63

  Gadhada I-68

  Gadhada I-69

  Gadhada I-72

  Gadhada I-74

  Gadhada I-75

  Gadhada I-77

  Gadhada I-78

  Gadhada II-1

  Gadhada II-2

  Gadhada II-3

  Gadhada II-5

  Gadhada II-6

  Gadhada II-7

  Gadhada II-8

  Gadhada II-9

  Gadhada II-11

  Gadhada II-12

  Gadhada II-13

  Gadhada II-14

  Gadhada II-15

  Gadhada II-16

  Gadhada II-17

  Gadhada II-20

  Gadhada II-21

  Gadhada II-22

  Gadhada II-23

  Gadhada II-26

  Gadhada II-30

  Gadhada II-31

  Gadhada II-49

  Gadhada II-50

  Gadhada II-59

  Gadhada II-64

  Gadhada II-65

  Vartal-4

  Gadhada III-1

  Gadhada III-2

SELECTION
by GROUP Acharyas Avatars Bhagwan Swaminarayan Ishwars Murtis Others Paramhansas People in Shastras Satsangi Bhaktas by PRAKARAN Amdavad Ashlali Bhugol-Khagol Gadhada I Gadhada II Gadhada III Jetalpur Kariyani Loya Panchala Sarangpur Vartal

Type: Keywords Exact phrase