share

॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

॥ THE VACHANAMRUT ॥

Spiritual Discourses

by Bhagwan Swaminarayan

Gadhada III 33

Chār Vānānthī Buddhimā Fer Na Paḍe, Tenu

Samvat 1885nā Fāgaṇ sudi 11 Ekādashīne divas Swāmī Shrī Sahajānandjī Mahārāj Shrī Gaḍhaḍā madhye Dādā Khācharnā darabārmā Shrī Gopīnāthjīnā Mandirne viṣhe virājmān hatā ne sarva shvet vastra dhāraṇ karyā hatā ne potānā mukhārvindnī āgaḷ Paramhansa tathā desh-deshnā haribhaktanī sabhā bharāīne beṭhī hatī.

Pachhī Shrījī Mahārāje sarva Paramhansa āgaḷ em vārtā karī je, “Dhan, dolat, strī ane putra e ādik je padārth teṇe karīne jenī buddhimā fer paḍe nahī ane ene arthe koīne viṣhe āsthā āve nahī, evā to satsangmā thoḍāk gaṇatarīnā haribhakta hoy paṇ zāzā hoy nahī.” Em kahīne vaḷī bolyā je, “Evā to ā Muktānand Swāmī tathā Gopāḷānand Swāmī chhe. Te emane koī bījo game tevo hoy ne chamatkār dekhāḍe to paṇ teno koī rīte bhār āve ja nahī. Ane kevo hoy tene koīno bhār na āve? To je em samajato hoy je, ‘Ā dehthī nokho je ātmā te hu chhu ne te hu prakāshmān, sattārūp chhu ne te mārā swarūpne viṣhe pratyakṣh Bhagwān akhanḍ virājmān chhe ne te Bhagwānnā ākār vinā bījā je prākṛut ākārmātra te asatya chhe ne te anant doṣhe yukta chhe.’ Evo vairāgya hoy ne Bhagwānnu māhātmya yathārth jāṇato hoy tene koī jātno buddhimā bhram thāy nahī. Paṇ e vārtā ati kaṭhaṇ chhe. Kem je, e evā moṭā chhe to paṇ jo emane mānno bahu yog thāy tathā rūpiyā ane sonāmahornā ḍhagalā āgaḷ āvīne paḍavā lāge tathā rūpvān evī je strīo teno yog thāy, to e tyāgī chhe to paṇ eṇe karīne emanu ṭhekāṇu rahe nahī. Ane jo evo yog thāy to āj āpaṇā tyāgīmā je ati ūtarto hashe, te jevā paṇ rahe ke na rahe emā paṇ sanshaya chhe. Kem je, e padārthno to yog ja evo chhe. Jem ā āpaṇ sarva beṭhā chhīe te kevā ḍāhyā chhīe! Paṇ jo dārūnā shīshānu pān karyu hoy to koī ṭhā rahe nahī; tem e padārthno sang jarūr lāgyā vinā rahe ja nahī. Māṭe e padārthno yog jo na thavā de to e ethī bache ne eno yog thayā mor eno bhay rākhe je, ‘Rakhe mane eno yog thāy!’ Ane e vārtā shāstramā prasiddha chhe je, ‘Eno sang to ek Bhagwānne na lāge.’ Te kahyu chhe, ‘Ṛuṣhim nārāyaṇamṛute’57 tathā ‘Ye’nye swatah parihṛutādapi bibhyati sma |’.”58

Pachhī Shrījī Mahārāj em bolyā je, “Vāsudev Bhagwānno ekāntik bhakta kene kahīe? To jene viṣhe swadharma, gnān, vairāgya, ane māhātmye yukta evī Vāsudev Bhagwānnī ananya bhakti - eṭalā vānā hoy tene ekāntik bhakta kahīe. Ane enī gati em kahī chhe je, ‘Eno Vāsudev Bhagwānmā pravesh thāy.’ Te pravesh te shu? To tejnā manḍaḷne viṣhe divyamūrti evā je Vāsudev Bhagwān tene viṣhe e bhaktane sneh hoy, te snehe karīne Vāsudev Bhagwānnī mūrtine viṣhe enā mannu nirantar anusandhān rahe ne āsakta thako varte ne evī rīte rahyo thako e Vāsudev Bhagwānnī sevāne viṣhe paṇ bahār thakī rahe. Jem Lakṣhmījī chhe te Vāsudev Bhagwānnā hṛudayne viṣhe chih‎narūpe snehnā ādhikyapaṇe karīne rahyā chhe ne bahār thakī strīrūpe karīne sevāmā paṇ rahyā chhe; tem e ekāntik bhaktano Vāsudev Bhagwānne viṣhe pravesh jāṇavo. Ane hamaṇā paṇ je bhaktane Bhagwānnī kathā, kīrtan, nām-smaraṇ ityādik je das prakārnī bhakti tathā Bhagwānnu māhātmya tathā swadharma tathā vairāgya tathā ātmaniṣhṭhā tathā santno samāgam enu bandhāṇ hoy, te evu hoy je, te vinā koī rīte chāle ja nahī. Jem afīṇ ādikno bandhāṇī hoy tene te vinā chāle nahī ne te afīṇ to kaḍavu zer chhe to paṇ afīṇnā bandhāṇīne afīṇ vinā chāle nahī. Tathā dārūnu bandhāṇ hoy to te dārū paṇ pīe tyāre gaḷu baḷe evo chhe to paṇ te vinā chāle nahī. Te ene ghaṇāk rūpiyā āpe to paṇ e bandhāṇthī te vahālā na thāy ne na le; kem je, e vyasan enā jīv sangāthe jaḍāī gayu chhe. Tem jene bhagwad-bhakti ādik kriyānu bandhāṇ thayu hoy te game tevo kusang thāy to paṇ te vinā ene chāle ja nahī ne e vinā bījā kāryamā enu man rājī thāy nahī ne bhagwad-bhakti ādik kriyāmā eno jīv jaḍāī gayo hoy ne eno ja ene ati ishak hoy, evo je Bhagwānno bhakta teno paṇ Vāsudev Bhagwānne viṣhe pravesh chhe em jāṇavu. Ane te bhagwad-bhakta kevo hoy? To Bhagwānnī sevā vinā chaturdhā muktine paṇ na ichchhe to bījānī shī vārtā? Evo hoy te Bhagwānno ekāntik bhakta jāṇavo ne ene koī padārthamā ishak na hoy. Ane evo na hoy ne kyārek Bhagwānnī bhaktimā suvāṇ thāy ne jo kusangno yog thāy to bhaktine bhūlī jāy ne te chāḷe chaḍhī jāy, ene to prākṛut dehābhimānī kahīe; paṇ e bhakta kharo nahī ne eno vishvās nahī.”

Ane vaḷī Shrījī Mahārāje em vārtā karī je, “Bhagwānnā bhaktane strī, dhan, dehābhimān ane swabhāv e chār vānāmā kāchyap hoy ne te Bhagwānnī bhakti karato hoy to paṇ enī bhaktino vishvās nahī, enī bhaktimā jarūr vighna āve. Kem je, kyārek ene strī-dhanno yog thāy to bhaktino ṭhā rahe nahī ne temā āsakta thaī jāy. Tathā dehādhyās hoy to jyāre dehmā rogādik kaṣhṭ prāpt thāy tathā anna-vastrādik na maḷe athavā koīk kaṭhaṇ vartamān pāḷavānī āgnā thāy, tyāre paṇ tene bhaktimā bhang thāy ne vikaḷ thaī jāy ne kāī vichār na rahe ne chāḷā chūnthavā lāge. Tathā koīk rītno swabhāv hoy tene sant ṭokavā mānḍe ne te swabhāv pramāṇe vartavā na de, bījī rīte vartāve, tyāre paṇ e mūnzāya ne ene santnā samāgammā rahevāy nahī, tyāre bhakti te kyāthī rahe? Māṭe jene draḍh bhakti ichchhavī hoy tene e chār vānāmā kāchyap rākhavī nahī. Ne e chārnī kāchyap hoy to paṇ samajīne dhīre dhīre tyāg karavī, to Vāsudev Bhagwānnī nishchaḷ bhakti thāy. Ā vārtā te ām ja chhe paṇ emā koī sanshay nathī.”

॥ Iti Vachanamrutam ॥ 33 ॥ 256 ॥

* * *

This Vachanamrut took place ago.


PĀDAṬĪPO

57. Sampūrṇa shlok Vachanāmṛut Lo. 13mā tathā teno arth ane sandarbh kramānk tenī ṭīpaṇī-72mā darshāvyā chhe: [Arth: Brahmāe sarjelā Marīchyādik, temaṇe sarjelā Kashyapādik, temaṇe sarjelā dev-manuṣhyādik te sarvemā ek Nārāyaṇ Ṛuṣhi sivāya kyo puruṣh strīrūpī māyāmā moh na pāme? Saunu man ākarṣhaṇ pāme ja. (Bhāgwat: 3/31/37).]

58. Arth: Tamārā sivāynā bījā jīvo chhe te pote tyāg karelā viṣhaynī vāsanāmātrathī paṇ bhay pāme chhe. (Bhāgwat: 11/6/17).

SELECTION
Prakaran Gaḍhaḍā Pratham (78) Sārangpur (18) Kāriyāṇi (12) Loyā (18) Panchāḷā (7) Gaḍhaḍā Madhya (67) Vartāl (20) Amdāvād (3) Gaḍhaḍā Antya (39) Bhūgoḷ-Khagoḷnu Vachanāmṛut Vadhārānā (11)

Type: Keywords Exact phrase