share

॥ શ્રી સ્વામિનારાયણો વિજયતે ॥

॥ THE VACHANAMRUT ॥

Spiritual Discourses

by Bhagwan Swaminarayan

Gadhada II 31

Manan Dvārā Brahmano Sang Karyānu

Samvat 1880nā Shrāvaṇ sudi 4 Chothane divas Shrījī Mahārāj Shrī Gaḍhaḍā madhye Dādā Khācharnā darabārmā potāne utāre vedikā upar gādītakiyā nankhāvīne virājmān hatā ane sarva shvet vastra dhāraṇ karyā hatā ne kāḷā chheḍānī dhotalī mastake bāndhī hatī ane potānā mukhārvindnī āgaḷ Paramhansa tathā desh-deshnā haribhaktanī sabhā bharāīne beṭhī hatī.

Ane Prāgajī Dave pāse Shrīmad Bhāgwatmā Kapil Gītānī kathā vanchāvatā hatā. Pachhī kathānī samāpti thaī tyāre Shrījī Mahārāj Paramhansa pratye bolyā je, “Sarva kāraṇnā paṇ kāraṇ ne Akṣharātīt ne Puruṣhottam evā je Vāsudev Bhagwān te Mahā-Puruṣhrūpe karīne Mahāmāyāne viṣhe vīryane dhare chhe; te Puruṣh Akṣharātmak chhe, mukta chhe; ane ene Brahma kahe chhe. Ane e Puruṣhe māyāmā vīrya dharyu tyāre māyā thakī Pradhān-Puruṣh dvārāe Vairāj-Puruṣh utpanna thayā, tyāre e Vairāj-Puruṣh te te Puruṣhnā putra kahevāy. Jem ā jagatmā koīk brāhmaṇ, kṣhatriya, vaishyādik je prākṛut māṇas hoy ne tenī strīmāthī teno dīkaro thāy tem e Vairāj-Puruṣh thāy chhe. Evā je Vairāj-Puruṣh te ā jīv jevā ja chhe ane enī kriyā paṇ ā jīvnā jevī ja chhe. Ne te Vairāj-Puruṣhanī dviparārdha-kāḷnī āvardā chhe. Ane ā jagatnī utpatti-sthiti-pralayrūp enī traṇ avasthā chhe; jem jīvnī jāgrat, swapna, suṣhupti e traṇ avasthā chhe tem. Ane e Vairāj-Puruṣhnā virāṭ, sūtrātmā, avyākṛut e traṇ deh chhe ne te deh aṣhṭāvaraṇe yukta chhe ne te deh mahattattvādik je chovīs tattva te dvāre thayā chhe. Te e Virāṭne viṣhe indriyo, antahkaraṇ ne devatāe pravesh karyo ne ene uṭhāḍavā mānḍyu ne Virāṭno jīv paṇ māhī hato to paṇ e Virāṭ ūṭhyu nahī; ane jyāre kṣhetragna evā je Vāsudev Bhagwān te Puruṣhrūpe karīne emā āvyā tyāre e Virāṭ deh ūṭhyu ne e Vairāj-Puruṣh potānī kriyāne viṣhe samarth thayā. Ane e ja je Bhagwān te ā jīvne prakāshyāne arthe suṣhuptirūp māyā thakī par rahyā thakā e jīvne viṣhe sākṣhīrūpe rahyā chhe, to paṇ jīvne deh ane indriyo ne viṣhay teno sang ghaṇo thayo chhe; māṭe sang-doṣhe karīne e jīv dehādikrūp thaī gayo chhe. Te enā sangne mūkīne e jīv em samaje je, ‘Māru swarūp to māyā thakī mukta ne par evu je brahma te chhe.’ Evī rīte nirantar manan karato sato Brahmano101 sang kare to e Brahmano guṇ e jīvne viṣhe āve. Paṇ ene ā vārtā sāmbhaḷī hoy to paṇ nirantar smṛuti rahetī nathī e moṭo doṣh chhe. Evī rīte īshvar je Vairāj-Puruṣh ne ā jīv e sarvenā prakāshak to Puruṣhrūpe karīne Puruṣhottam evā Vāsudev chhe. Ane e Vairāj-Puruṣh paṇ jīvnī peṭhe baddha chhe, te dviparārdha sudhī potānī āvaradā bhogave chhe tyā sudhī baddha varte chhe; ane eno pralay thāy tyāre ene e Puruṣhno sambandh sākṣhāt thāy chhe. Kem je, eno bāp je Puruṣh te samarth chhe, te ene eṭalo jāḷave chhe. Ane Vairāj-Puruṣhne māyāno sambandh rahyo chhe māṭe pralayne ante pāchho māyāmāthī ūpaje chhe. Ane ā jīv chhe te jevo pote baddha chhe ne asamarth chhe, tevī rīte ja eno je bāp hoy te paṇ baddha ne asamarth hoy. Māṭe e bāp te dīkarāne shī sahāya kare? Māṭe ene suṣhuptirūp māyāno sambandh nirantar rahe chhe, ṭaḷato nathī. E to jyāre pūrve kahyo tevī rīte nirantar potānā prakāshak je Brahma teno manan dvārā sang kare tyāre ṭaḷe.

“Ane vaḷī e Virāṭ-Puruṣh paṇ Sankarṣhaṇ, Aniruddha, Pradyumnanī upāsanā kare chhe. Temā pralayrūp avasthāne viṣhe Sankarṣhaṇnī upāsanā kare chhe ne sthitirūp avasthāne viṣhe Pradyumnanī upāsanā kare chhe ne utpattirūp avasthāne viṣhe Aniruddhanī upāsanā kare chhe. Ane te Sankarṣhaṇādik traṇ je te Vāsudev Bhagwānnā saguṇ rūp chhe ne tenī upāsanāne baḷe karīne e Vairāj-Puruṣh je te utpatti, sthiti ne pralayrūp kriyāne viṣhe sāmarthyane pāme chhe. Ane jyā sudhī e traṇnī upāsanā kare chhe tyā sudhī ene utpatti-sthiti-pralayrūp je māyāno sambandh te ṭaḷato nathī, ane jyāre e nirguṇ evā je Vāsudev Bhagwān tenī upāsanā kare chhe tyāre e Vairāj-Puruṣh māyāno tyāg karīne brahmarūp thāy chhe. Jem ā jīv chhe te Brahmādik devrūp Bhagwānnī upāsanā kare chhe tyāre dharma-arth-kāmrūp faḷne pāme chhe, ane jyāre Bhagwānnā avatār je Rām-Kṛuṣhṇādik tenī upāsanā kare tyāre brahmarūp thāy ne enī mukti thāy; tem e Virāṭ-Puruṣhne paṇ chhe. Ane e Vairāj-Puruṣh dvārāe avatār thāy chhe em shāstramā kahyu chhe, te to em samajavu je, ‘E je Vāsudev Nārāyaṇ te Puruṣhrūpe karīne Vairāj-Puruṣhne viṣhe āvīne virājmān hoy tyāre avatār kahyā chhe.’ Māṭe te avatār to sarve Vāsudev Bhagwānnā ja chhe. Ane e Vāsudev Bhagwān jyāre pratilompaṇe e Vairāj-Puruṣh thakī nokhā paḍī jāy tyāre e kevaḷ Vairāj-Puruṣh thakī avatār sambhave ja nahī; māṭe e thakī avatār to ene viṣhe Vāsudev āvyā chhe te sāru kahyā chhe. Ane ene viṣhe Vāsudev je kṣhetragna teṇe pravesh karyo nahoto tyāre e Vairāj-Puruṣh potānī kriyā karavī tene viṣhe paṇ samarth nahotā thayā. Ane pūrve je Puruṣh kahyā te māyāmā garbh dhare tyāre Pradhān-Puruṣh dvārāe ek evo je Vairāj-Puruṣhrūp dīkaro te thāy ane e ja māyāmāthī anek Pradhān-Puruṣh dvārāe bījā paṇ ghaṇāk evā Vairāj-Puruṣhrūp brahmānḍ thāy chhe. Ane te Puruṣh to niranna chhe ne mukta chhe ne Brahma chhe ne māyānā kāraṇ chhe. Te māyāne viṣhe lompaṇe varte chhe to paṇ ene māyāno bādh thato nathī ne māyāne viṣhe ene bhognī ichchhā nathī; e to pote Brahma-sukhe sukhiyā chhe ne pūrṇakām chhe. Ane je Vairāj-Puruṣh īshvar chhe te māyānā bhogne bhogavīne pralay-kāḷne viṣhe māyāno tyāg kare chhe ane je jīv chhe te to māyānā bhogne bhogavīne dukhiyo thako māyāmā ja līn thāy chhe.”

Tyāre Shukmunie pūchhyu je, “Puruṣhottam Vāsudev chhe te Puruṣhrūpe karīne anek brahmānḍnī utpatti-sthiti-pralaynā kartā chhe; māṭe Puruṣhrūpe karīne ja bahudhā shāstramā Puruṣhottamne kahyā chhe. Tyāre Puruṣhmā ne Vāsudevmā keṭalo bhed chhe?” Tyāre Shrījī Mahārāj bolyā je, “Jem ā jīvne viṣhe ne Vairāj-Puruṣh - īshvarne viṣhe bhed chhe ane vaḷī jem īshvarne viṣhe ne Puruṣhne viṣhe bhed chhe, tem Puruṣh ne Puruṣhottam evā je Vāsudev Bhagwān tene viṣhe evo ghaṇo bhed chhe. Ne Puruṣhottam Vāsudev to sarvanā Swāmī chhe. Ane evā Akṣharātmak Puruṣh Brahmarūp ghaṇāk chhe, te je te Vāsudevnā charaṇārvindnī upāsanā kare chhe ne stuti kare chhe. Evī rīte Puruṣhottam, Puruṣh,102 īshvar, jīv ane māyā e pāch bhed anādi chhe. Te evī rīte vārtā ame ghaṇīk vār karī chhe paṇ enu manan karīne sārī peṭhe potānā antarmā gheḍya besārtā nathī eṭale shāstranā shabdane sāmbhaḷīne samajaṇamā ṭhā raheto nathī ne ṭhāvakī gheḍya besārī hoy to enī samajaṇ koī divas te shabdane sāmbhaḷave karīne fare nahī. Māṭe ā vārtāne sārī peṭhe vichārjyo ne lakhajyo.” Evī rīte ā vārtā Shrījī Mahārāje karī chhe te lakhī chhe.

॥ Iti Vachanamrutam ॥ 31 ॥ 164 ॥

* * *

This Vachanamrut took place ago.


PĀDAṬĪPO

101. Akṣharbrahmaswarūp Satpuruṣhno.

102. Akṣharbrahma. Ahī pāch bhedmā ‘Puruṣh’ shabdathī chotho bhed darshāvyo chhe tene Akṣharbrahma jāṇavā, kāraṇ ke V. G. Pra. 7mā tathā ‘Satsangijīvan’ vagere granthomā ā chotho bhed Brahma ja kahyo chhe. Ahī darshāvel Puruṣh akṣharbrahmātmak mukta hovāthī ane Puruṣhno savisheṣh vichār-vimarsh chālato hovāthī ‘Puruṣh’ nām lakhyu chhe, vastutah puruṣhno chaitanya to jīvo athavā īshvarkoṭimāthī āvel mukta chhe, tethī puruṣhno koī swatantra bhed Shrī Harinā mate nathī.

SELECTION
Prakaran Gaḍhaḍā Pratham (78) Sārangpur (18) Kāriyāṇi (12) Loyā (18) Panchāḷā (7) Gaḍhaḍā Madhya (67) Vartāl (20) Amdāvād (3) Gaḍhaḍā Antya (39) Bhūgoḷ-Khagoḷnu Vachanāmṛut Vadhārānā (11)

Type: Keywords Exact phrase