કીર્તન મુક્તાવલી

વળી સહુ સાંભળો રે મારી વાર્તા પરમ અનૂપ

૧-૨૭૩: સદ્‍ગુરુ પ્રેમાનંદ સ્વામી

Category: મૂર્તિનાં પદો

પદ - ૪

વળી સહુ સાંભળો રે, મારી વાર્તા પરમ અનૂપ;

પરમ સિદ્ધાંત છે રે, સહુને હિતકારી સુખરૂપ... ૧

સહુ હરિભક્તને રે, જાવું હોયે મારે ધામ;

તો મને સેવજો રે, તમે શુદ્ધ ભાવે થઈ નિષ્કામ... ૨

સહુ હરિભક્તને રે, રહેવું હોયે મારે પાસ;

તો તમે મેલજો રે, મિથ્યા પંચવિષયની આશ... ૩

મુજ વિના જાણજો રે, બીજા માયિક સહુ આકાર;

પ્રીતિ તોડજો રે, જૂઠાં જાણી કુટુંબ પરિવાર... ૪

સહુ તમે પાળજો રે, સર્વે દૃઢ કરી મારાં નેમ;

તમ પર રીઝશે રે, ધર્મને ભક્તિ કરશે ક્ષેમ... ૫

સંત હરિભક્તને રે, દીધો શિક્ષાનો ઉપદેશ;

લટકાં હાથનાં રે, કરતાં શોભે નટવર વેશ... ૬

નિજ જન ઊપરે રે, અમૃત વરસ્યા આનંદકંદ;

જેમ સહુ ઔષધિ રે, પ્રીતે પોષે પૂરણ ચંદ... ૭

શોભે સંતમાં રે, જેમ કાંઈ ઉડુગણમાં ઉડુરાજ;

ઈશ્વર ઉદે થયા રે, કળિમાં કરવા જનનાં કાજ... ૮

એ પદ શીખશે રે, ગાશે સાંભળશે કરી પ્યાર;

પ્રેમાનંદનો રે, સ્વામી લેશે તેની સાર... ૯

Vaḷī sahu sāmbhaḷo re mārī vārtā param anūp

1-273: Sadguru Premanand Swami

Category: Murtina Pad

Pad - 4

Vaḷī sahu sāmbhaḷo re, mārī vārtā param anūp;

Param siddhānt chhe re, sahune hitkārī sukhrūp..1

Sahu haribhaktane re, jāvu hoye māre Dhām;

To Mane sevjo re, tame shuddh bhāve thaī nishkām..2

Sahu haribhaktane re, rahevu hoye Māre pās;

To tame meljo re, mithyā panchvishaynī āsh..3

Muj viṇā jāṇjo re, bijā māyik sahu ākār;

Prīti toḍjo re, jūṭhā jāṇī kuṭumb parivār..4

Sahu tame pāḷjo re, sarve dradh karī mārā nem;

Tam par rījhshe re, Dharma ne Bhakti karshe kshem..5

Sant haribhaktane re, dīdho shikshāno updesh;

Laṭkā hāthnā re, kartā shobhe Naṭvar vesh..6

Nij jan upare re, amrut varsyā ānandkand;

Jem sahu aushadhi re, prīte poshe pūraṇ chand..7

Shobhe santmā re, jem kāī uḍugaṇmā uḍurāj;

Īshwar ude thayā re, kaḷimā karvā jannā kāj..8

Ā pad shīkhshe re, gāshe sāmbhaḷshe karī pyār;

Premānandnā re, Swāmī leshe tenī sār..9

loading